DOGOTERAPIA W TARNOWIE
Sekcja Psa Terapeutycznego
Baza Certyfikowanych Psów Terapeutycznych
Sekcja Psa Terapeutycznego
Sekcja Psa Terapeutycznego powstała w celu popularyzowania właściwych stardardów pracy dogoterapeutycznej. Dogoterapia jest to  metoda wspomagająca właściwą terapię osób niepełnosprawnych prowadzona przez wykwalifikowany zespół - terapeuta (osoba z przygotowaniem pedagogiczym, tj. pedagog specjalny, rehabilitant, logopeda, nauczyciel posiadająca dodatkowy zawód kynoterapeuta-dogoterapeuta nr 323007) i pies terapeutyczny (specjalnie przygotowany i wyszkolony pies). Jak każde oddziaływanie terapeutyczne powinno  być oparta na diagnozie, opracowanym indywidualnie programie pracy i ewaluacji zajęć.
Niestety coraz cześciej spotykamy się z prowadzeniem zajęć terapeutycznych przez osoby zupełnie do tego nieprzygotowane, z psami nieposiadającymi odpowiednich predyspozycji...


 Pierwszym psem terapeutycznym w Tarnowie był pointer - Rajka z Rafałowej Ciszy, pracująca w latach 2004-2008 z Grażyną Tarnowską w pracowni relaksacyjno-terapeutycznej Pałacu Młodzieży w Tarnowie i Stowarzyszeniu "Ich lepsze jutro". Dziś już Rajka odpoczywa, w pracy zastąpiła ją Aya z Doliny Grajcarka - płochacz niemiecki. Obie sunie obok pracy terapeutycznej zdobyły certyfikaty użytkowości, dyplomy 1 st. konkursów myśliwskich i tytuły Championa Polski - co świadczy o ich niezwykłym charakterze.
 Od 2005 roku pies rasy golden retriever Erol Cassovia White Star wspomaga zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie z klasami integracyjnymi. Dwa lata później do pracy terapeutycznej dołączyła Bystra - Borówka z Maciachowego Pola. Przewodnik obu psów Katarzyna Chrobak opracowała innowację pedagogiczną w zakresie wspomagania logopedii, rewalidacjii i rehabilitacji ruchowej poprzez wprowadzenie terapii kontaktowej z udziałem psów. Obecnie realizowany jest innowacyjny program zajęć dogoterapii z elementami paragility (Bystra) i biblioterapii wychowawczej z udziałem psa (Erol).

Dziś w Tarnowie i okolicach pracuje osiem par – dogoterapeutów z psami: w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie, w Stowarzyszeniu „To, co wspólne”, w Stowarzyszeniu „Ich lepsze jutro”, w Pałacu Młodzieży, w Specjalym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze, w Stowarzyszeniu „Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Prometeusz” w Zbylitowskiej Górze. Wszyscy są z wykształcenia pedagogami, których w codziennej pracy wspomagają ich własne, odpowiednio wychowane i wyszkolone psy. 

Sekcja Psa Terapeutycznego utworzona została w listopadzie 2010 roku w celu współpracy tarnowskich dogoterapeutów, wspólnych spotkań szkoleniowych, otwartych dyskusji na temat terapii i wykorzystywania w niej zwierząt. Stąd nazwa - sekcja psa terapeutycznego, bo on jest na pierwszym planie.

Celem Sekcji Psa Terapeutycznego jest szerzenie kultury kynologicznej, pozytywnych metod wychowania i szkolenia psów oraz upowszechnianie dogoterapii jako korzystnego oddziaływania pedagogicznego, psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego poprzez wzajemną współpracę środowiska tarnowskich dogoterapeutów, wymianę doświadczeń,  wspólne szkolenia oraz przygotowanie tarnowskiego egzaminu nadającego Certyfikat Psa Terapeutycznego. 

Pierwszy Egzamin Psów Terapeutycznych odbył się 21 stycznia 2011 roku, do którego przystąpiło 6 psów z przewodnikami.  Egzamin został zorganizowany, by uświadomić sobie, co jest dobre, a co trzeba naprawić w naszych relacjach z psem przyjacielem. Wszyscy pracujemy już w dogoterapii, mamy własne doświadczenia, wypracowane formy i metody pracy terapeutycznej z psem - ale dobrze, gdy ktoś z boku spojrzy okiem kynologa, nie terapeuty.  Egzaminatorami były osoby nie związane z terapią, ale doskonale znające psychikę psów: Zbigniew Borowiec - miedzynarodowy sędzia kynologiczny, prób pracy psów myśliwskich, Jan Tarnowski - doświadczony hodowca psów myśliwskich, hodowla Brutar i Ada Onik - szkoleniowiec psów, fascynatka wszelkich informacji o psim umyśle. Było to niezywykłe dla nas doświadczenie, zmobilizowało do pracy z psem (bo nic nie mobilizuje tak jak wizja egzaminatora), ale i zachęciło do dalszej. I do poznania lepiej psiego umysłu, psiego świata. Kolejny egzamin odbył się 15 kwietnia 2011 roku, przystąpiły dwa psy z przewodnikami. W chwili obecnej w Tarnowie pracuje 8 certyfikowanych psów terapeutycznych.

koordynator Sekcji Psa Terapeutycznego:

Katarzyna Chrobak
tel.606 406 110
http://ztarninowego.pl/o-nasSpotkania Sekcji Psa Terapeutycznego odbywają się raz na kwartał, wymieniamy się wspólnymi doświadczeniami terapeutycznymi, planujemy wspólne działania:


Gazeta Krakowska 29.04.2011r.


 
Sekcja Psa Terapeutycznego
Baza Certyfikowanych Psów Terapeutycznych